Konfigurujemy zadowolenie!
501 507 564

Kolejną ofertą uzupełniającą szeroką gamę naszych usług skierowanych do małych i średnich firm jest komleksowa obsługa informatyczna firm. Istnieje możliwość przejęcia przez nas opieki nad istniejącym w Waszej firmie systemem informatycznym. Aktualnie zainstalowane oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy będzie serwisowany i konserwowany przez naszych pracowników. W ramach usługi oferujemy doradztwo informatyczne, pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań i opiekę nad nowymi rozwiązaniami. Wymogi czasu nakazują korzystanie z coraz to nowych technologii. Programy takie jak Płatnik, bankowe programy do zarządzania kontem firmowym czy systemy bazodanowe znacznie ułatwiają pracę, ale wymagają niejednokrotnie fachowej opieki. Należy założyć, że z czasem ilość oprogramowania wykorzystywanego do pracy w Waszej firmie będzie rosnąć. Obsługa informatyczna firm prowadzona przez nasz zespół pozwoli Państwu zbudować system informatyczny, który będzie zawierać najnowsze innowacje technologiczne.

 

 

Pakiety Abonamentowe

 

 

ITStandard

 • jedno wezwanie do 1h w miesiącu gratis każda następna rozpoczęta godzina pracy u klienta: 40 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer z monitorem, drukarka : 50 zł/dzień
  • monitor: 30 zł/dzień
 • backup DVD: pierwsza płyta - 15 zł, kolejne - 10 zł
 • w przypadku braku wezwań raz w miesiącu przegląd do 5 stacji roboczych
 • abonament: 100 zł

 

ITStandard PLUS

 • dwa wezwania do 1h w miesiącu gratis każda następna rozpoczęta godzina pracy u klienta: 40 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer, drukarka : 45 zł/dzień
  • monitor: 25 zł/dzień
 • raz w miesiącu bezpłatny przegląd do 5 stacji roboczych (odwirusowanie, czyszczenie systemu)
 • backup DVD: pierwsza płyta - 15 zł, kolejne - 5 zł
 • abonament: 150 zł

 

ITPro

 • cztery wezwania do 1h w miesiącu gratis każda następna rozpoczęta godzina pracy u klienta: 35 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer, drukarka, monitor: 40 zł
 • dwa dni w miesiącu bezpłatny przegląd wszystkich komputerów - do 15 (odwirusowanie, czyszczenie systemu)
 • backup DVD: pierwsza płyta - 15 zł kolejne - 5 zł
 • abonament: 300 zł

 

ITPro PLUS

 • cztery wezwania do 2h w miesiącu gratis każda następna rozpoczęta godzina pracy u klienta: 35 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer, drukarka, monitor: 30 zł
 • cztery razy w miesiącu bezpłatny przegląd wszystkich komputerów - do 20(odwirusowanie, czyszczenie systemu)
 • backup DVD: pierwsza płyta - 15 zł kolejne - 5 zł
 • abonament: 400 zł

 

ITPremium

 • cztery wezwania do 2,5h w miesiącu gratis każda następna rozpoczęta godzina pracy u klienta: 30 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer, drukarka, monitor: 20 zł
 • cztery razy w miesiącu bezpłatny przegląd wszystkich komputerów (odwirusowanie, czyszczenie systemu)
 • backup DVD: pierwsza płyta - 15 zł kolejne - 5 zł
 • abonament: 600 zł

 

ITPremium PLUS

Spośród usług pakietu ITpremium PLUS możesz wybrać:

 • Ilość komputerów pod opieką
 • Czas reakcji na wezwanie – standardowo wynosi do 4h. Istnieje jednak możliwość indywidualnych ustaleń
 • Ilość bezpłatnych wizyt w miesiącu – zależna od potrzeb
 • Administrację serwerami – zależy od złożoności infrastruktury serwerowej oraz zainstalowanych systemów operacyjnych
 • Administrację wewnętrznej sieci komputerowej

 

ITPogotowie

 • rozpoczęta godzina pracy u klienta: 75 zł
 • sprzęt zastępczy na czas awarii:
  • komputer, drukarka : 50 zł/dzień
  • monitor: 30 zł/dzień